no rotate image set no rotate image set no rotate image set no rotate image set no rotate image set no rotate image set

Zemljiškoknjižno dovolilo

Zemljiškoknjižno dovolilo je razpolagalni pravni posel, ki je pravni temelj pravnoposlovne (izvedene) pridobitve stvarnih pravic na nepremičnini. Vsebino tega pravnega posla ureja Stvarnopravni zakonik.

Primer:

Odsvojitelj Janez, EMŠO: ...., stanujoč ... izrecno in nepogojno dovoljujem, da se na zemljiški parceli z oznako 100 v katastrski občini 3500 Zgornji Kašelj vknjiži lastninska pravica v korist in na ime:

PRIDOBITELJ MARKO, EMŠO.......

9999 Kašelj, Pridobitniška cesta 1                       do 1/2 celote.

 Zemljiškoknjižno pravo
Značke:

Področja